Nazwy „witamina” użył po raz pierwszy polski biochemik K. Funk (1912), oznaczając nią wyodrębnioną z łusek ryżowych substancję (witamina B1) zapobiegającą chorobie beri-beri. W 1880 N.I. Łunin wykazał niedostateczność diety zawierającej tylko podstawowe składniki pożywienia (cukry, białka, tłuszcze), a 1897 holenderski lekarz Ch.

Eijkman powiązał żywienie polerowanym ryżem z chorobą beri-beri, co się uważa za początek nauki o witaminach (witaminologii). Produkcja witamin jest jedną z ważnych gałęzi przemysłu farmaceutycznego (produkcja witamin jako leków) oraz spożywczego i paszowego (witaminizacja produktów spożywczych i paszowych). Witaminy, substancje organiczne katalizujące rozmaite przemiany metaboliczne w żywych organizmach, zbliżone w swych właściwościach do enzymów i do hormonów. Pochodzą głównie z pożywienia, niektóre tworzone są w samym ustroju przez bakterie przebywające w przewodzie pokarmowym.

Witaminy dzielą się na dwie grupy w zależności od rozpuszczalności w wodzie (witaminy z grupy B, witamina C) lub w tłuszczach (witaminy A, D, E, K, F).

Witaminy rozpuszczalne w wodzie nie akumulują się w ciele człowieka, są wydalane z moczem i w związku z tym muszą być w sposób ciągły i systematyczny dostarczane z pełnowartościowego pożywienia.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach mogą być magazynowane w organizmie w wątrobie i tkance tłuszczowej. Zbyt duża ilość niektórych witamin może doprowadzić do hiperwitaminozy (zwłaszcza rozpuszczalnych w tłuszczach), a długotrwały brak określonej witaminy lub zespołu witamin powoduje chorobę zwaną awitaminozą.

Na długo przed odkryciem witamin wiele kultur miało świadomość istnienia pewnego rodzaju żywności mającego duży wpływ na zdrowie organizmów. Starożytni Egipcjanie zalecali spożywać wątrobę w celu leczenia kurzej ślepoty. Począwszy od XVIII wieku wielu lekarzy i naukowców poczyniło odkrycia w dziedzinie natury i zalet witamin.

Z tematem witamin ściśle są powiązane pojęcia:

Biodostępność — czyli stopień, w jakim dany związek jest uwalniany w przewodzie pokarmowym z połączeń występujących w żywności, a następnie wchłaniany i rozprowadzany do tkanek i narządów.

Aktywność biologiczna — czyli stopień, w jakim określony związek jest przyswajalny z pożywieniem, przekształcany w postać aktywnej witaminy i zapobiega objawom niedoboru. Na bio aktywność witamin ma wpływ wiele czynników zewnętrznych i wewnątrzustrojowych takich jak: stosowane leki, obecność substancji, które poprawiają lub pogarszają wchłanianie, aktualny stan odżywiania, sprawność układu pokarmowego (mechanizmy wchłaniania jelitowego), choroby, spożyta ilość witamin, źródło witaminy najlepsze są naturalne takie  jak te: http://www.sklep.leki-natury.pl/

Filter
Price
PLN - PLN